Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych