Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych

SEKCJA INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
 

Przewodniczący Sekcji

Dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, prof. ZUT
 [email protected]

Wiceprzewodniczący Sekcji

Prof. dr hab. inż. Jan DEJA
[email protected]

Prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ
[email protected]

Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA
[email protected]

Sekretarz naukowy Sekcji

Dr inż. Tomasz TRACZ
 [email protected]